Niebezpieczne znalezisko

Dyżurny tyskiej Policji został powiadomiony o tym, że w Tychach w rejonie skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z ulicą Czarną znaleziono niewybuch. Znalezisko pochodzi najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Na bombę lotniczą natknęli się pracownicy firmy budowlanej, którzy wykonywali prace z użyciem koparki.

Na miejsce skierowany został policjant przeszkolony z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który wstępnie potwierdził, że mierzące około 70 centymetrów znalezisko to prawdopodobnie bomba lotnicza pochodząca z czasów II Wojny Światowej.

Tyscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zabezpieczyli miejsce. Ze względu na to, że niewybuch znajdował się na terenie budowy, ewakuowano pracowników. Znalezisko zostało dzisiaj zabrane przez wojskowych saperów.

Znalazłeś niewybuch? Nie ruszaj go i natychmiast powiadom Policję!

Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast kierowani są policjanci z najbliższego patrolu, którzy zabezpieczają niebezpieczne znalezisko przed dostępem osób postronnych oraz wzywają policyjnego pirotechnika. Funkcjonariusz przeszkolony w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdza, czy znalezisko jest rzeczywiście niewybuchem, ocenia jego stan oraz określa czy jest konieczna ewakuacja okolicznych mieszkańców. Następnie, jeśli jest taka konieczność, mundurowi zabezpieczają wyznaczone przez pirotechnika miejsce przed dostępem osób postronnych. Dyżurny jednostki Policji na terenie, której ma miejsce zdarzenie, o odnalezieniu niewybuchu powiadamia saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach, którzy odbierają zabezpieczone niewypały.

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:

Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest wstępnie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

Źródło: KMP Tychy

Dodaj komentarz