Okradali bankomaty i banki. Czy trafią za kraty?

W wyniku szeregu długotrwałych działań poszukiwawczych podejmowanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dokonali oni zatrzymania poszukiwanego przez Prokuraturę Okręgowa w Legnicy listem gończym z dnia 27 marca 2019 roku oraz europejskim nakazem aresztowania, ukrywającego się przed organami ścigania, założyciela oraz kierującego zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą kradzieży z włamaniami do bankomatów zarówno w okręgu legnickim, jak i w innych miejscowościach na terenie kraju – Łukasza A. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lubinie przedłużył, zastosowane wcześniej na okres 14-dni, tymczasowe aresztowanie wobec tego podejrzanego o trzy miesiące. Łukasz A. jest także tymczasowo aresztowany w sprawie Prokuratury Rejonowej w Głogowie oraz w kilku śledztwach innych prokuratur.

Zarzuty wobec podejrzanego w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Legnicy

W tym śledztwie prokurator zarzuca Łukaszowi A. popełnienie łącznie w latach 2018-2019 czterech przestępstw: założenia, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z dokonywaniem włamań do bankomatów za pomocą wywoływania eksplozji celem przełamywania ich zabezpieczeń, a następnie zaboru znajdujących się w nich pieniędzy oraz dokonania wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami tej grupy trzech kradzieży z włamaniami do bankomatów położonych w Lubinie, Małomicach k/Żagania oraz Węglińcu. Łączna kwota zabranej z bankomatów w celu przywłaszczenia gotówki, objęta ww. zarzutami, wyniosła 558.880 złotych. Przy inicjowaniu wybuchów tych bankomatów sprawcy dokonywali zniszczeń mienia, a w tym zniszczeń samych bankomatów oraz uszkodzeń budynków, przy których posadowione były bankomaty. Łączna szkoda wynikająca ze zniszczenia tymi zdarzeniami mienia wyniosła ponad 240.000 złotych. Zarzuty wobec Łukasza A. obejmują więc także przestępstwa zniszczenia mienia. Podejrzany ten działał przy popełnieniu tych włamań w warunkach recydywy. Uczynił sobie z tych czynów stałe źródło dochodu, co także zarzuca mu prokurator. 
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz A. odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Twierdzi, że jest uzależniony od hazardu.
 

Współsprawcy osądzeni

Dwaj pozostali współsprawcy tych włamań do bankomatów zostali już osądzeni i skazani prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Legnicy za przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieże z włamaniami do trzech bankomatów i zniszczenie mienia. I tak  Mariuszowi W. Sąd wymierzył za te przestępstwa karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Robertowi N. Sąd wymierzył za te czyny karę łączną 4 lata pozbawienia wolności. Ponadto obydwóm tym sprawcom Sądy wymierzyły wysoką grzywnę i obowiązek naprawienia w części szkód. Wymienieni oskarżeni odpowiadali w procesach także w warunkach recydywy.

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Głogowie

Łukasz A. jest również podejrzany w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie. Prokurator zarzuca mu w tym postępowaniu karnym dokonanie w dniach 11/12 lipca 2019 roku wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi współsprawcami kradzieży z włamaniem do Filii Banku Spółdzielczego z Legnicy znajdującej się w Żukowicach. Jak ustalono w toku tego śledztwa, sprawcy po pokonaniu przeszkód zabezpieczających placówkę bankową, dostali się do jej wnętrza, gdzie z sejfu ukradli pieniądze polskie oraz w obcych walutach w łącznej kwocie ponad 101.000 złotych. Następnie umyślnie zniszczyli wyposażenie banku podpalając tę placówkę od wewnątrz. W wyniku takiego przestępczego działania łączna suma zniszczenia mienia tego banku wyniosła ponad 217.000 złotych, które jest mieniem znacznej wartości. Niniejszy zarzut tego podejrzanego obejmuje zatem kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia znacznej wartości oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.
Ponadto prokurator zarzuca temu podejrzanemu w tym postępowaniu karnym dokonanie wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi sprawcami w dniu 2 lipca 2019 roku kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego położonego w miejscowości k/Żukowic, skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy i mienia o łącznej wartości 111.450 złotych oraz uprawę krzewów konopi, która mogła dostarczyć suszu marihuany znacznej ilości.
W zakresie wymienionych zarzutów kradzieży z włamaniami, podejrzany działał w warunkach recydywy. 
Pozostali współsprawcy tych przestępstw zostali już prawomocnie osądzeni i skazani za opisane przestępstwa.
 

Zagrożenie karą

Za kradzież z włamaniem do banku oraz jego podpalenie grozi Łukaszowi A. kara pozbawienia wolności od roku do lat 15.
Za założenie i kierowanie grupą przestępczą grozi Łukaszowi A. kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, a za każdą z zarzucanych temu oskarżonemu kradzież z włamaniem do bankomatu, przy uwzględnieniu dodatkowych obostrzeń kary zawartych w zarzutach, kara powyżej roku do 15 lat pozbawienia wolności. 
Prokuratorzy będą domagali się za wszystkie czyny zarzucane Łukaszowi A. surowych kar pozbawienia wolności.

Informacje przekazuje Lidia Tkaczyszyn – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Legnicy; Photo by Eduardo Soares on Unsplash

Dodaj komentarz