Produkował narkotyki w garażu

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi S., który w Złotoryi produkował narkotyki, które następnie sprzedawał. Prokurator oskarżył wymienionego łącznie o dwanaście przestępstw, a w tym: o wytworzenie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy oraz posiadanie i przystosowanie do niedozwolonego wytwarzania narkotyków przyrządów i naczyń, o posiadanie znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany oraz substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy i listków LSD, a także o dziesięć przestępstw udzielania wielu osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej metamfetaminy.

Przestępcza działalność Łukasza S. miała miejsce od października 2021 roku do jego zatrzymania przez Policję, co nastąpiło w dniu 23 maja 2022 roku. W tym czasie oskarżony w garażu położonym w Złotoryi na ul. Grunwaldzkiej, w którym rzekomo miał prowadzić bez zarejestrowania warsztat samochodowy, produkował metamfetaminę. W tym celu nabył około 5 kg tabletek stanowiących prekursor narkotykowy, które następnie poddał procesom chemicznym, uzyskując ok. 0,5 kg metamfetaminy, którą ujawnili policjanci podczas przeszukania tego garażu w dniu 23 maja 2022 roku. Podczas tej czynności policjanci ujawnili także i zabezpieczyli wiele przyrządów i naczyń, które oskarżony posiadał i przystosował do niedozwolonego wytwarzania narkotyków oraz wiele opakowań po środkach leczniczych wykorzystanych do wytwarzania narkotyków. Dowody przemawiają za tym, że przy popełnieniu tego przestępstwa oskarżony wszedł w porozumienie z innymi nieustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia. Podczas zatrzymania w tym dniu oskarżony posiadał także około 200 gramów marihuany, tabletki ekstazy oraz listki LSD. Wyprodukowaną metamfetaminę Łukasz S. sprzedawał 10-ciu osobom. Śledztwo wykazało, że przeprowadził co najmniej kilkadziesiąt transakcji narkotykowych. W tym przestępczym procederze oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, którą to korzyść osiągnął w kwocie nie mniejszej niż 5.510 złotych.

Od czasu zatrzymania w niniejszej sprawie oskarżony jest tymczasowo aresztowany. Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczenia zatrzymanych od oskarżonego pieniędzy w kwocie 20.860 złotych oraz 1760 Euro.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz S. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Oskarżony był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa narkotykowe, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i inne, a w tym popełnione na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec. W świetle opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów Łukasz S. jest uzależniony od środków psychoaktywnych, przy czym nie miało to wpływu na jego poczytalność w czasie popełnienia czynów, o które został oskarżony.

Najsurowiej spośród przestępstw zarzucanych oskarżonemu zagrożone jest przestępstwo wytwarzania znacznej ilości narkotyków, bo karą grzywny i pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Za każdy z czynów polegających na udzielaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej innym osobom narkotyków oraz za posiadanie narkotyków znacznej ilości grozi oskarżonemu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Prokurator będzie domagał się przed Sądem wymierzenia temu oskarżonemu zarówno surowych kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa, jak i surowej kary łącznej.


Źródło: Lidia Tkaczyszyn – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Dodaj komentarz